Adventisti u BiH, zvanična stranica.
Naslovna | Mapa sajta

Adventisti u BiH

Izborni sabor u Bosni i Hercegovini

Svake četiri godine, Hrišćanska adventistička crkva u Bosni i Hercegovini održava redovne sabore na kojima se razmatra, analizira i organizuje rad crkve i njenih službenika. Nakon dva dana rada na sastanku u Banjaluci (11. dо 13. juna 2015. godine), izabrani su članovi Upravnog...
Opširnije ...
12