Adventisti u BiH, zvanična stranica.
Naslovna | Mapa sajta

O nama
Ko su adventisti?

Crkva svih naroda
Ime i logo

Stil života

Saznajte više...

Duhovnost

Bog želi da Ga upoznamo i volimo. I više od toga, Bog želi
da živi u našim srcima, ali ovaj poziv mora da dođe s naše strane.
Na kraju, Bog želi da ostavi pečat na našim životima koji će vječno trajati.

Saznajte više...

Vitalnost

U harmoničnoj ravnoteži između zdravog uma, snažnog tijela
i smislenih odnosa koji doprinose radosnom duhu, adventisti
vide životni elan u njegovom najboljem izdanju.

Saznajte više...

Vjerovanja

Kao adventistički hrišćani mi vjerujemo da je Biblija jedino merilo vjere
i života, a da svaka doktrina i svako vjerovanje otkriva ljubav našeg Gospoda.
U njoj srećemo Ličnost sa bezuslovnom ljubavlju i predanjem koje se u
ljudskoj istoriji ne može ničim uporediti.

Saznajte više...

Subota

Adventisti vjeruju da je Bog dao formulu za kvalitetan život
kada je rekao "Sjećaj se dana od odmora... tada nemoj
raditi nijedan posao" (2. Mojsijeva 20,8-10).

Saznajte više...